Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
SAP CRM


Kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi

SAP® Müşteri İlişkileri Yönetimi (SAP CRM) uygulaması size, birçok müşteri temas noktası sayesinde, tüm pazarlama faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve yürütmek için kapsamlı bir pazarlama çözümü sunar. Diğer kritik SAP uygulamalarıyla entegrasyon ve işletme genelinde uçtan uca iş süreci otomasyonu desteği sayesinde; SAP CRM, pazarlama ekibinize müşteri talebini yönetecek ve müşteri sadakatini sürekli arttıracak bir öngörü sağlar.


Kanalların ve ödül programlarının sağladığı tutarlı deneyim ile müşteri sadakatini artırın. Daha iyi fırsat yönetimi ve müşteri segmentasyonu ile satışları artırın. Pazarlama faaliyetleri için kaynaklarının etkin kullanımı ile verimliliği artırın ve yatırım getirisini geliştirin. Standart pazarlama süreçleri ve işbirliği araçları ile şeffaflığı sağlayın.

Lineris Destek Sistemi'ne, yalnızca gerekli yetkilere sahip kullanıcılar tarafından erişim sağlanabilir.